Startersservice

Als beginnende zelfstandige hebt u een pak vragen. In een eerste gesprek geven wij antwoord op volgende vragen :

 

  • inschrijving in de KBO (kruispuntbank van ondernemingen)
  • aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds
  • activatie van uw BTW nummer
  • boekhoudkundige en fiscale verplichtingen

 

Elke situatie verschilt van persoon tot persoon. Een persoonlijke aanpak is dan ook een noodzaak. U beslist of u zich laat bijstaan voor de opstart :

 

  • keuze éénmanszaak of vennootschap
  • aanvraag ondernemingsnummer
  • aanvraag BTW nummer
  • aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en/of sociaal secretariaat
  • opmaak financieel plan
  • contact met de notaris