Opletten met facturen van aannemers

Laat u werken aan uw beroepsmatig onroerend goed door een aannemer uitvoeren, dient u stil te staan bij de inhoudingsplicht.

Hoe zit dat nu precies in elkaar?

 

Laat u werken uitvoeren door een aannemer aan uw beroepsmatig onroerend goed (geen privéwerken), dan betaalt u de factuur best niet blindelings. U moet immers telkens vooraf controleren of die aannemer geen sociale of fiscale schulden heeft. Dit is ook van toepassing voor kleine werken zoals herstelling aan uw verwarming…

U dient de fiscale en sociale databank te controleren door het ondernemingsnummer in te geven van de aannemer (http://www.socialezekerheid.be) klik op inhoudingplicht artikel 30bis.

Inhoudingsplicht  “ja” Als u dit antwoord krijgt bent u verplicht 35% van de factuur door te storten naar de RSZ en 15% van de factuur naar de fiscus.

Inhoudingsplicht “neen” U hoeft niets van de factuur in te houden en u kunt de aannemer volledig betalen. U drukt het attest af en bewaart deze bij de factuur.

 

Let op! Doet u geen inhouding als het wel moet, dan bent u zelf aansprakelijk voor die schulden.